Success with Horses by Better Connection

Jag vill dela mig om hur vi med lätthet kan nå våra mål när vi sätter relationen – mental och emotionell connection – överst på priolistan i umgänget och utbildningen av våra hästar. Jag delar med mig av erfarenheter från 35+ år som hästägare och av hästkunskap från Parelli Natural Horsemanship-programmet.

Jag kommer förmedla filosofi, teori, simuleringar och praktiska övningar som kommer hjälpa dig framåt i ditt hästliv – informationen du får här är användbar i alla häst-situationer då et handlar att ha en bra grund oavsett vad man vill speciallisera sig på.  Jag kommer ge verktyg för ”Set it up for Success” , hur du bättre ska kunna ta beslut för dig och din häst, så att ni båda känner er lyckade efter varje pass och kan utvecklas positivt varje stund tillsammans.

 Foundation before Specialization   *   Horse behavior   *   Horsenality   *   7 games   *   Put the Relationship first

Jag vill förmedla innebörd om och hur allt hänger ihop och att vi genom att sätta RELATIONEN till Hästen främst, förstå våra mål i olika stadier och hur “SET IT UP FOR SUCCESS kommer hjälpa dig och din häst till era mål – med ett smile på er båda! 💚
I ”PUT THE RELATIONSHIP FIRST…” innefattar jag ämnen som:

 • Se, känna av, läsa av Hästen
 • Vad tänker och känner min häst nu?
 • Vad BEHÖVER min häst nu?
 • Vad behöver JAG utveckla för vår Relation?
 • Förstå olika individer -Horsenality
 • Strategier för olika Horsenality
 • Hästens natur & beteende
 • Zonologi
 • SMART goals & Set it up for Success – positiv attityd
 • Mål – stora som små är de alla lika viktiga – “inget betyder ingenting – allting betyder någonting..
 • Hitta, förstå, respektera sin egen och hästens utbildningsnivå
 • Erfarenhet – att lära av varandra, matcha
 • Body Awareness – The Horse is your mirror…
 • Foundation vs Specialisation
 • Förbereda – lagom dos/ plan för stordåd
 • Match & mirror
 • Parelli Levels Program = Support, guide, plan, inte slutmål
 • 7 games has no end – språket – tydlighet
 • Rapport*Respect*Impulsion
  *Flexion
 • Lär ta hästens signaler som Feedback – en häst gör aldrig mot oss –den gör FÖR sig själv
 • Calm *Connected *Responsive
 • Connection – Mentalt – Emotionellt – Fysiskt
 • Förstå träningsplan på alla plan – Mål/pass, /v /m ..
 • Lär se samband – analysera – hitta grundorsak och få stärkta band till din häst
 • LB/RB – Safe & Learning frame of mind
 • Power of Patterns
 • Isolate * Separate * Recombine
 • Partnership = delat ansvar & Joy!
 • Confinense – ur olika perspektiv
 • Hur hitta hästens tendenser = know whats apt to happen /säkerhet

Detta och mer är sätt att sätta sig in i hästens perspektiv och göra det lättare för att förstå grundorsak och hitta rätt strategi för att hjälpa oss att skapa bra och effektiva planer för att ha kul i umgänget och utvecklingen av oss tillsammans med våra underbara hästar!

 Foundation before Specialization   *   Horse behavior   *   Horsenality   *   7 games   *   Put the Relationship first

Become a Hero for your Horse!

Kurser 2018:

SUMMER SUPER CAMP
26 Juni -1 Juli

 • Spotlight & Patterns Workshop
 • The Power of Patterns in daily routines & how they will take you to your highest Goals!
 • Balance Between Leadeship & Partnership
 • Trailer Loading & Jumps
 • Your Horse is your mirror – presenting a good feel.

Tack ni dedikerade deltagare som var här & fortsatt Lycka Till med era hästar nu! //Karin

HORSEBEHAVIOR CAMP – 3 dagar
31 Juli- 2 Augusti


Mål: Att läsa av hästens kroppsspråk och signaler och förstå vad det innebär för både det mentala, emotionella och fysiska planet – för att lättare lösa problem och nå mål!

Teman:
Häst i balans – nose, neck, feet
Impulsion – balans whoa/go
Connection – mentalt, emotionellt, fysiskt

Vad: Hantering från marken – On Line för alla, Liberty för de som är redo samt i demos.

Med Häst eller som Åskådare:
För att delta med din häst behöver du ha baskunskaper om 7 games/Parelli Program, kunna hantera din häst i grupp (sto eller valack, ej hingst) -perfekt kurs för unghästar!
För att komma som åskådare finns inget krav på förkunskap, men samma tips som ovan ger dig mer då denna kurs inte inriktar sig på att förklara hästens språk, utan hur man läser av och använder det.

Erbjudande för deltagare, åskådare och åskådarcombo vuxen + ungdom t.o.m 18/7 sedan fullpris tills anmälan stänger 23/7.

Box eller hage är inkluderat i priset om du deltar med din häst. Ett begränsat antal sovplatser finns att boka på plats i övrigt bokar du eget boende.
Medtag egen mat, kök finns.

HORSEBEHAVIOR CAMP - 3 dagar

31 Juli-2 Augusti

HORSE BEHAVIOR CAMP – 6 dagar
31 Juli – 5 Augusti

Mål: att stäkra banden mellan dig och din häst, bygga större tillit, mer connection, ge övningar tydligt syfte, förbättra sits och känsla genom följande teman:

 • Dag 1-3 focus:
  Liberty & Horse Behavior & Horsenalitys
 • Häst i Balans – nose, neck, feet…
 • Impulsion – balans whoa/go
 • Connection – Mentalt, Emotionellt, Fysiskt
 • Dag 4-6 focus:
  Body Awareness & Leadership as Rider – Feel, seat, posture
 • Trailers & Jumps – Partnership
 • Ansvar – Rider vs Horse – Patterns
 • Your Horse is your Mirror
 • Problemsolving – 1 on 1-sessions

Box eller hage är inkluderat i priset om du deltar med din häst. Ett begränsat antal sovplatser finns att boka på plats i övrigt bokar du eget boende.
Medtag egen mat, kök finns.
Erbjudande t.o.m 18/7 sedan fullpris tills anmälan stänger 23/7.

HORSE BEHAVIOR CAMP 31 Juli - 5 Augusti

6-dagars camp på Two T's

Horse Behavior Clinic/Föreläsning
Dalarna 25-26 Juli

Mål: Att dig ge ett djupare perspektiv av att läsa av hästens signaler och bli medveten om fler nyanser i kommunikationen med hästen via:

 • Demos – Karin gör demo med olika hästar,
  från marken, on-line och liberty.
 • Teori
 • Simuleringar
 • Diskussioner/reflektioner efter varje demo

PLATS: Lassols Gård, Stora Skedvi
Enbart åskådarplatser då detta är en föreläsnings-clinic – du tittar på och deltar i diskussioner och simuleringar.

Horse Behavior Clinic/Föreläsning i Dalarna 25-26 Juli

2-dagars clinic i Dalarna -du kan välja delta en av dagarna eller båda. Erbjudande t.o.m 18/7 sedan fullpris tills anmälan stänger 23/7.