I samarbeta med Länsförsäkringar Halland och Hushållnings Sällskapet & Häst Halland håller jag för andra året kurs om upplysande om hästens behov och vårt ansvar som hästägare för större säkerhet och minskade skador på häst och människa!

Medlemman i HS och/eller LF har rabatt!

Maila din anmälan till:
Elisabeth.Falkhaven@hushallningssallskapet.se
Ange adress, tel samt om du är medlem eller ej! Begränsat antal platser!

Måndagarna 7, 14, 21 Augusti kl.18.30