Success by Connection -KURSER på Two T’s!

Mål: – Success by getting mentally, emotional and physical connected to your horse!

Jag vill ge dig som deltagare nya insikter om hur vi med lätthet kan nå våra mål när vi sätter mental och emotionell connection överst på priolistan i utbildningen av våra hästar. Jag delar med mig av erfarenheter från 30+ år som hästägare och av hästkunskap från Parelli Natural Horsemanship-programmet.

Jag kommer förmedla filosofi, teori, simuleringar och praktiska övningar som kommer hjälpa dig framåt i ditt hästliv – informationen du får här är användbar i alla häst-situationer. Jag kommer ge verktyg för ”Set it up for Success” , hur du bättre ska kunna ta beslut för dig och din häst, så att ni båda känner er lyckade efter varje pass och kan utvecklas positivt varje stund tillsammans.

 Foundation before Specialization   *   Horse behavior   *   Horsenality   *   7 games   *   Put the Relationship first

Info om kurser 2018 kommer ut under vintern!